Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 197-202
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kistik Fibroz ve Diğer Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarından İzole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Pınar Çıragil1, Güner Söyletir2, Burçin Şener3, Zayre Erturan4
1KSÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik duyarlılığı

Hastane infeksiyonları ve kistik fibroz hastalarında tedavisi güç infeksiyonlara neden olan Pseudomonas aeruginosa‘ nın çeşitli antibiyotiklere duyarlılığını saptamak amacıyla, 60'ı kistik fibroz hastalarından, 59'u diğer alt solunum yolu infeksiyonlarından izole edilen 119 P. aeruginosa kökeni çalışmaya alınmıştır. Kökenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları NCCLS önerileri doğrultusunda mikrodilüsyon yöntemi ile çalışılmış, ayrıca MİK50 ve MİK90 değerleri belirlenmiştir. Antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre yoğun bakım ünitesinden izole edilen kökenlerde; meropenem (%50), amikasin (%50), sefepim (%46) ve imipenem (%41) en duyarlı antibiyotikler olarak bulunmuş, ancak genel olarak diğer servis kökenlerine göre daha dirençli oldukları gözlenmiştir. Bunun yanında poliklinik hastalarından ve kistik fibroz hastalarından izole edilen kökenler, hastane kaynaklı kökenlere göre daha hassas bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim