Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 230-234
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalardan İzole Edilen Candida Suşlarının İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıkları
Yasemin Zer, İclal Balcı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Yoğun bakım ünitesi, Candida, antifungal duyarlılık

Çalışmamızda hastanemiz yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) izole edilen Candida cinsi maya mantarlarının türlerini tesbit ederek, çeşitli antifungallerin bu türlere invitro etkinliğinin saptanması amaçlanmıştır. Ocak 1998-Aralık 1999 tarihleri arasında incelenen 1060 klinik örneğin, 205'inde (% 19.33) Candida cinsi maya üremesi saptanmıştır. Üreme saptanan materyallerin 112'si (% 54.63) idrar, 58'i (% 28.29) trakeal aspirat-sürüntü, 24'ü (% 11.70) kan kültürü, 11'i (% 5.36) yara sürüntüsü örneklerinden izole edilmiştir. Tanımlama için API Candida (Bio Merieux, Fransa) maya izolasyon kitleri kullanılmıştır.

Klinik örneklerden 115 (% 56.09) C. albicans, 23 (% 11.21) C. tropicalis, 21 (% 10.24) C. parapsilosis, 12 (% 5.83) C. glabrata, 9 (% 4.39) C. kefyr, 7 (% 3.41) C. lusitaniae, 6 (% 2.92) C. famata, 6 (% 2.92) C. krusei, 6 (% 2.92) C. guilliermondii izole edilmiştir.

Tüm örnek gruplarında en sıklıkla bulunan Candida türü, C. albicans, ikinci sıklıkla idrarda ve trakeal aspirat-sürüntü örneklerinde C. tropicalis, kan kültürü örneklerinde C. parapsilosis, yara sürüntüsü örneklerinde C. parapsilosis ve C. glabrata olmuştur.

E test ile yapılan invitro antifungal duyarlılık testleri sonucunda, % 27.31 ince flukonazol, % 20.0 oranında flusitozin, % 19.51 oranında Amfoterisin B, direnci saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim