Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 265-269
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üropatojen Klebsiella Suşlarının Serotiplendirilmesi, Siderofor Sentezi, Serum Direnci ve Genişlemiş Spektrum Beta- Laktamaz Tayini
Mine Anğ-Küçüker1, Ömer Küçükbasmacı2, Mehmet Tekin2, Didem Akbulut1, Özden Büyükbaba-Boral1, Özdem Anğ1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma enstitüsü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, genişlemiş spektrumlu betalaktamaz, siderofor, serotiplendirme, enterobaktin, aerobaktin

Bu çalışmada üriner sistem infeksiyonlu hastalardan izole edilen Klebsiella suşlarında (20 Klebsiella pneumoniae, 6 Klebsiella oxytoca) kapsül serotipleri, siderofor üretimi, genişlemiş spektrum beta laktamaz (GSBL) aktivitesi ve seruma dirençlilik özellikleri araştırılmıştır. 26 suştan 25'i serotiplendirilmiş ve K69 en sık görülen serotip olmuştur. Tüm Klebsiella suşlarında siderofor üretimi pozitif olarak bulunmuştur. Suşların %54'ü enterobaktin, %8'i aerobaktin üretmektedir. İki suşta GSBL aktivitesi saptanmıştır. Suşların çoğunluğu seruma dirençli bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim