Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 183-186
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinde Mikroskopik İncelemenin Önemi
Çiğdem Kuzucu, Melek Ayan, Bengül Durmaz
İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
Anahtar Sözcükler: Kan kültürü, Gram boyama, metilen mavisi boyama

Kanda bulunan mikroorganizmaların hızlı bir şekilde saptanması klinik mikrobiyoloji laboratuvarının en önemli görevlerinden birisidir. Bu çalışmada BacT/Alert otomatize kan kültür sisteminde, tüm kültür şişelerinden Gram ve metilen mavisi boyama yöntemleri kullanılarak yapılan mikroskopik incelemenin önemi araştırılmıştır. Çalışmaya 142'si pozitif alarm veren, 608'si negatif toplam 750 kan kültürü alınmıştır. Pozitif alarm veren 142 kan kültürünün 115'inde bakteri görülmüş ve bunların 110'unda aerop, 5'inde anaerop bakteri üremiştir. Pozitif alarm veren 27 örnekte her iki boyama yöntemi ile bakteri görülmemesine rağmen, bunların 2'sinde inkübasyonun sekinzinci gününde Brucella cinsi bakteri üremiş, diğerlerinin kültürlerinde de aerop ve anaerop üreme olmamıştır (Yalancı pozitiflik oranı % 18). Üreme alarmı vermeyen 608 örneğin 606'sında bakteri görülmemiş ve bunların kültürlerinde de üreme olmamıştır, iki örnekte Gram negatif bakteri görülmüş ve kültürde Pseudomonas aeruginosa üremiştir (yalancı negatiflik oranı % 0.3). BacT/Alert FAN şişelerden yapılan mikroskopilerde besiyerindeki kömür tozu partikülleri nedeniyle Gram boyamanın değerlendirilmesinde güçlük yaşanırken, metilen mavisi ile yapılan boyamada bu sorun olmamıştır. Bu nedenle her iki boyama yönteminin birlikte değerlendirilmesinin uygun olduğu düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim