Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 212-215
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İzole Edilen Enterokok Türleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Aynur Karadenizli, Fetiye Kolaylı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Enterokok, yüksek düzey aminoglikozid direnci, vankomisin direnci, beta-laktamaz aktivitesi

Bu çalışmada, çeşitli klinik örneklerden izole edilen 144 enterokok suşunun türlerinin belirlenmesi ve antibiyotiklere dirençlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Tür ayırımı Streptococcus ID panel-Sceptor Otomasyon Sistemi (Becton Dickinson) ile yapılmıştır. Toplam 144 enterokok suşunun 93'ü (%64.6) Enterococcus faecalis (E.faecalis), 43'ü (%29.8) Enterococcus faecium (E faecium), dördü Enterococcus durans (E.durans) / Enterococcus hirae (E.hirae), ikisi Enterococcus raffinosus (E.raffinosus), iki izolat da Enterococcus casseliflavus (E.casseliflavus) / Enterococcus gallinarum (E.gallinarum) olarak değerlendirilmiştir. Tüm suşların 38'inde (%26.4) Yüksek Düzey Gentamisin direnci (YDGD), 32'sinde (%22.2) de Yüksek Düzey Streptomisin Direnci (YDSD) saptanmıştır. Bu oranlar E faecalis suşlarında sırasıyla %17.2 ve %16.1, E faecium suşlarında ise sırasıyla %48.8 ve %34.9 bulunmuştur. Ampisilin direncinde beta-laktamaz üretiminin rolünün olup olmadığını belirlemek amacıyla nitrosefin testi ile suşların beta-laktamaz aktivitelerine bakılmış ve 144 enterokok suşunun hiçbirinde beta-laktamaz aktivitesi saptanmamıştır. Suşlar son yıllarda enterokokların tedavisinde büyük problem olan vankomisin direnci yönünden agar tarama yöntemiyle (NCCLS) incelenmiş ve vankomisine dirençli enterokok suşu belirlenmemiştir.

Sonuç olarak, hastanemizdeki tedavisinde özellikle yüksek düzey aminoglikozid direncine bakılmasının tedavinin başarılı olmasında temel yaklaşım olacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim