Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 207-211
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastanede Yatarak Tedavi Gören Hastalardan Soyutlanan Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Kromozomal Beta-laktamaz Sıklığı
Otku Kandemir, Gülden Ersöz, Elif Şahin, Ali Kaya
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Nozokomiyal Gram negatif bakteri, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, indüklenebilir betalaktamaz, direkt indüksiyon testi, çift disk sinerji testi

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde Mayıs 2000-Haziran 2001 tarihleri arasında izlenen hastaların çeşitli materyallerinden (kan, dren tüpü, kateter ucu, yara yeri, idrar, balgam vb) izole edilen 71 Gram negatif bakteride genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (extended spectrum beta-lactamase; ESBL) ve indüklenebilir kromozomal beta-laktamaz varlığı araştırıldı. Çalışmada ESBL'yi saptamak için çift disk sinerji testi, indüklenebilir beta-laktamazı saptamak için ise direkt indüksiyon testi kullanıldı. İzole edilen bakterilerin 30'u Escherichia coli, 13'ü Pseudomonas spp ; 11'i Klebsiella pneumoniae, 7'si Enterobacter spp, 4'ü Proteus spp; 3'ü K.oxytoca, 1'i Providencia spp; 1'i Serratia spp. ve 1'i de Morganella spp idi. Bunların 7'sinde (%10) indüklenebilir beta-laktamaz, 11'inde (%15,4) ise genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar belirlendi. Rutin antibiyogram testi 11 ESBL pozitif bakterinin 7'sinde yanlış duyarlılık sonucu verdi. Direkt indüksiyon testi yapılarak kromozomal indüklenebilir beta-laktamaz pozitif olduğu belirlenen Gram negatif çomakların hepsi rutin antibiyogramda 3. kuşak sefalosporinlere ve aztreonama duyarlı bulundu.

Sonuç olarak ESBL ve kromozomal beta-laktamazların tanımlanabilmesi için özel testlerin yapılması gerektiğine inanmaktayız.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim