Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 220-224
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Clostridium difficile İnfeksiyonu Ön Tanılı Hastaların Dışkı Örneklerinde Toksin A ve B'nin Belirlenme Sıklığı
Özden Büyükbaba Boral
İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: C.difficile infeksiyonları, toksin A/B, ELISA

Clostridium difficile hastanede yatan hastalarda diyareye neden olan en önemli nozokomiyal patojen bakteridir. Son yıllarda geliştirilen duyarlı tanı yöntemleri, etkin antibiyotik tedavisi ve hastane infeksiyonları kontrol önlemlerine rağmen, C.difficile'nin neden olduğu diyare ve kolit önemli bir problem olmaya devam etmektedir.

Çalışmamızda C.difficile infeksiyonu ön tanısı ile 1998- 2000 yılları arasında laboratuvarımıza gönderilen 360 hastanın dışkı örneğinde “ImmunoCard Toxin A (Meridian Diagnostic)” kit ile, 2000-2002 yılları arasında gönderilen 400 dışkı örneğinde ise, “Premier Toxin A/B (Meridian Diagnostic)” kit kullanılarak toksin varlığı araştırılmıştır.

İlk çalışma döneminde toksin A varlığı hastaların %4.7'sinde, ikinci çalışma döneminde ise toksin A/B varlığı hastaların %12'sinde saptanmıştır. İki ayrı çalışma döneminde elde edilen pozitif sonuçlar karşılaştırıldığında, son iki yılda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir artma olduğu (x2y=11.98 p<0.001) gözlenmiştir. Sonuçlarımız, C.difficile'nin toxA- toxB+ suşlarının varlığı göz önüne alınarak, C.difficile infeksiyonlarının tanısında her iki toksini birlikte saptamaya yönelik kitlerin kullanılmasının uygun olacağını göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim