Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 33, Sayı 1
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Basitrasine Duyarlılık Deneyinin A Grubu Streptokokları Tanımlamada Değeri
Aynur Topkaya, Esra Salam, Pınar Çıragil, Candan Johansson
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Hastanelerde İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Fusidik Asit ve Sık Kullanılan Diğer Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Belgin Altun, Sesin Kocagöz , Gülşen Hasçelik, Ömrüm Uzun, Murat Akova, Serhat Ünal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Fusidik Aside Duyarlılıklarının Araştırılması
Halil Yazgı, Mustafa Ertek, Osman Aktaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Stafilokok Suşlarının Kinolonlara Duyarlılıkları
Emine Küçükateş, Bekir Kocazeybek, Emine Nalan Karayel, Abdullah Ayyıldız, Aylin Ordu, Özkan Gülsoy
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklarda İzepamisinin Antibakteriyel Aktivitesinin Diğer Aminoglikozidlerle Karşılaştırılması
Ülkü Altoparlak, Ahmet Özbek, Ferda Aktaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Isparta Yöresinden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Antitüberkülo İlaçlara Duyarlılıkları
Güler Yaylı, Hamdi Sözen, Canan Ağalar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Oranları: 2000-2002
Meral Bülüç, Yeşim Gürol, Çiğdem Bal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Atipik Pnömoni Olgularında Legionella pneumophila'nın Direkt ve İndirekt Mikrobiyolojik Yöntemlerle Araştırılması
Gülçin Babaoğlu, Derya Aydın, Orhan Arseven, Rahmiye Berkiten
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Antibiyotikle İlişkili İshal Olgularında Clostridium difficile Toksin A+B Araştırılması
Gökhan Aygün, Mustafa Aslan, Hatice Yaşar, Kemal Altaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yara İnfeksiyonlarında Anaerop Bakterilerin Dağılımı
Hrisi Bahar, Müzeyyen Mamal Torun, Mehmet Demirci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Eğitim Hastanesinin Cerrahi ve Ameliyathane Personelinde Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
Güneş Şenol, Tülin Öztürk
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane Personelinde Burun Portörlüğü ve İzole Edilen Mikroorganizmaların Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Bekir Kocazeybek, Abdullah Ayyıldız, Özkan Gülsoy, Osman Bayındır, Bingür Sönmez, Cem' i Demiroğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Üniversite Hastanesinde 1998-2000 Yılları Arasında Saptanan Hastane İnfeksiyonları
Güler Yaylı, Hülya Gürdal, Ayşegül Duran
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Acinetobacter Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Güler Yaylı, Salim Aksoy
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Mantarlara Ait DNA Eldesinde İki Farklı Ekstraksiyon Yönteminin Karşılaştırılması ve Sekans Analizlerinin Değerlendirilmesi
Nilgün Işık
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CMV IgM Olumlu Olgularda CMV IgG Avidite Testinin Değerlendirilmesi
İmre Altuğlu, Ayşın Zeytinoğlu, Tülin Karvan, Tijen Özacar, Altınay Bilgiç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlıklı (Non A-C) ve Ko-İnfeksiyonlu (HBV ve/veya HCV Seropozitif) Kan Donörlerinde Transfusion Transmitted Virus(TTV) Varlığının Araştırılması
Özkan Gülsoy, Bekir Kocazeybek, Metin Tulgar, Abdullah Ayyıldız
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Mersin İli Kan Donörlerinde Plasmodium spp. Araştırılması
Feza Otağ, Gönül Aslan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Sefodizimin Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin İn Vitro Araştırılması
Rıza Adalati, Ümran Soyoğul Gürer, Adile Çevikbaş, Candan Johansson
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Salmonella typhimurium'a Dirençli Farelerin Peritoneal Makrofajlarında Akut Faz Apoptoz-Nekroz Yanıtlarının Değerlendirilmesi
Hüseyin Baskın, Yasemin Baskın, Yavuz Doğan, İ. Hakkı Bahar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Bakteriyolojide Hayvan Modelleri- Kısa Derleme
Ömer Küçükbasmacı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Monilia Cinsi Küf Tipi Bir Mantarın Etken Olduğu Bir Endoftalmi Olgusu
Ömer Küçükbasmacı, Nevriye Gönüllü, Nur Kır, Muammer Kiraz, Özdem Anğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim