Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-038
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Atipik Pnömoni Olgularında Legionella pneumophila'nın Direkt ve İndirekt Mikrobiyolojik Yöntemlerle Araştırılması
Gülçin Babaoğlu1, Derya Aydın1, Orhan Arseven2, Rahmiye Berkiten1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Atipik pnömoni, Legionella pneumophila

Klinik olarak atipik pnömoni tanısı konmuş 83 hastada Legionella pneumophila araştırılmıştır.

Hastaların tümünde IFAile anti-L. pneumophila antikorlar araştırılırken, 46'sında alt solunum yolu örneklerine (26 balgam, 17 bronkoalveoler lavaj sıvısı, 3 transtrakeal aspirat) DFAv e kültür yöntemleri uygulanmış ve idrarlarında ELISA ile antijen araştırılmıştır.

Toplam 11 (%13.2) hastada lejyonelloz saptanmıştır. Bunların 10'unda serokonversiyon saptanmıştır. Tüm testlerin uygulandığı dokuz hastanın dördünde DFAve serokonversiyon, üçünde sadece serokonversiyon, birinde sadece DFAve birinde de tüm yöntemlerle pozitiflik saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim