Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 012-015
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Fusidik Aside Duyarlılıklarının Araştırılması
Halil Yazgı1, Mustafa Ertek2, Osman Aktaş1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Stafilokok, antibiyotik duyarlılığı, fusidik asit

Ocak-Aralık 2001 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 182 Staphylococcus aureus ve 273 koagülaz-negatif stafilokok (KNS) suşu incelenmiştir. Suşların metisilin ve fusidik aside duyarlılıkları agar disk difüzyon yöntemiyle araştırılmış S. aureus suşlarının 66 (%36.3)'sı ve KNS'ların 108 (%39.6)'i metisiline dirençli bulunmuştur. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarının 61 (%92.4)'i, metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) suşlarının 109 (%94.0)'u, metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok (MRKNS) suşlarının 91 (%84.3)'i ve metisiline duyarlı koagülaznegatif stafilokok (MSKNS) suşlarının 147 (%89.1)'si fusidik aside duyarlı olarak saptanmıştır.

Bu sonuçlar fusidik asidin stafilokok infeksiyonlarının tedavisinde iyi bir alternatif ilaç olabileceğini göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim