Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-051
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir Eğitim Hastanesinin Cerrahi ve Ameliyathane Personelinde Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
Güneş Şenol1, Tülin Öztürk2
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Anestezi Reanimasyon ve Ağrı Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus, taşıyıcılık ,cerrahi alan infeksiyonu

İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesinde son iki hafta içinde postoperatif yoğun bakımda ikiden fazla hastada stafilokoksik yara yeri infeksiyonu tesbit edilmesi üzerine, iki cerrahi kliniği, ameliyathane ve postoperatif yoğun bakımda çalışan 62 medikal çalışanının stafilokok taşıyıcılığı için burun ve el sürüntüleri incelenmiştir. Ameliyathane ve hazırlık salonlarının havasındaki stafilokok yoğunluğu sedimen-tasyon yöntemi ile belirlenmiştir. Bakteri yoğunluğu maksimal uygunluk sınırında saptanmıştır. On sekiz çalışandan Staphylococcus aureus izole edilmiştir. Altı kişide hem el hem burun taşıyıcılığı bulunmuştur. Altı kişide sadece el, altı kişide de sadece burun taşıyıcılığı saptanmıştır. Dört MRSA taşıyıcısı tespit edilmiştir. MRSA suşları taşıyıcıların ellerinden izole edilmiştir. Suşlarda glikopeptid direnci saptanmamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim