Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-034
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Oranları: 2000-2002
Meral Bülüç, Yeşim Gürol, Çiğdem Bal
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, GSBL

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Acil Laboratuvarında klinik örneklerden izole edilen Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca ve Escherichia coli suşlarındaki genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) sıklığı araştırılmıştır. GSBL oranları K.pneumoniae'de 48 %, K.oxytoca'da 40 % ve E.coli'de 14 % olarak bulunmuştur. Genel GSBL pozitiflik oranı 28 % olarak saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim