Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 003-007
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Basitrasine Duyarlılık Deneyinin A Grubu Streptokokları Tanımlamada Değeri
Aynur Topkaya1, Esra Salam2, Pınar Çıragil3, Candan Johansson1
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahraman Maraş
Anahtar Sözcükler: Basitrasin, inhibisyon, A grubu streptokoklar

Basitrasin inhibisyon testinin, 75 adet Ag rubu, 46 adet A grubu dışı , toplam 121 beta hemolitik streptokok kökenini tanımlamadaki güvenilirliği araştırılmıştır. Duyarlılık testi 0.04 İÜ/ml. basitrasin içeren ticari disk ile CO2'li ve CO2'siz ortamda yapılmıştır. Ölçülen zon çapları sırasıyla ‘cut off' noktası kabul edilerek , o zon çapının A grubu streptokoku tanımlama duyarlılığı, seçiciliği, pozitif ve negatif öngörü değerleri hesaplanmıştır. En yüksek değerlerin elde edildiği zon çapı 15 mm. olmuştur. Bu zon çapı ‘cutt-of' olarak kabul edildiğinde duyarlılık % 97.77, seçicilik % 98.68, pozitif öngörü değeri % 97.72 negatif öngörü değeri % 98.68 olarak belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim