Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-046
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yara İnfeksiyonlarında Anaerop Bakterilerin Dağılımı
Hrisi Bahar, Müzeyyen Mamal Torun, Mehmet Demirci
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul
Anahtar Sözcükler: Yara infeksiyonları,anaerop bakteriler

Bu çalışmada Mayıs 1997- Mayıs 2002 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarlarına çeşitli kliniklerden gönderilen 217 cerrahi yara, 52 yumuşak doku, 12 ısırık yarası, 71 yanık yarası, 96 diyabetik ayak yarası ve 78 dekübitus ülseri olmak üzere toplam 526 örnekte anaerop bakterilerin dağılımı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda 216 (%41) örnekten anaerop bakteriler izole edilmiştir. Cerrahi yara örneklerinde, Prevotella melaninogenica (%69,4), Clostridium butyricum (%62,7), Peptost-reptococcus anaerobius (%54,2) ve Clostridium tertium (%52,5), yumuşak doku örneklerinde Schleiferella asaccharolytica (%66,6), ısırık yarası örneklerinde Peptostreptococcus anaerobius (%75) ve Fusobacterium mortiferum (%62,5), diyabetik ayak yarası örneklerinde Peptostreptococcus anaerobius (%83,6), Clostridium limosum (%75,4), Porphyromonas asaccharolytica (%67,2), Clostridium butyricum (%67,2), Prevotella melaninogenica (%63,9), Bacteroides capillosus (%62,3) ve Clostridium tertium (%60,6), dekübitus ülserlerinde ise Clostridium butyricum (%71,7), Prevotella mela-ninogenica (%66,6), Bacteroides fragilis (%65,3) ve Clostridium limosum (%60,2) en yüksek oranda üretilen anaerop bakteriler olarak belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim