Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir Üniversite Hastanesinde 1998-2000 Yılları Arasında Saptanan Hastane İnfeksiyonları
Güler Yaylı, Hülya Gürdal, Ayşegül Duran
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Hastane infeksiyonları, MRSA, Pseudomonas, E. coli, Acinetobacter

Bu çalışmada S.D.Ü Tıp Fakültesi Hastanesinde 1998-2000 tarihleri arasında saptanan nozokomiyal infeksiyonlar incelenmiştir. Üç yıl süresince, kliniklerde yatan hasta sayısı 20804 olup, %1.03'ünde hastane infeksiyonu geliştiği belirlenmiştir.Bu süre zarfında, hastane infeksiyonunun en sık görüldüğü klinik ilk iki yıl (% 37.9, 24.7) ortopedi kliniği, üçüncü yıl dahili branşlar (%20.3) olmuştur. İnfeksiyonların en sık görüldüğü bölge üç yılda da cerrahi yara infeksiyonları olmuştur. En sık saptanan mikroorganizmanın metisiline dirençli S. aureus (MRSA) (%37.6, 31.8, 28.7) olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak hastanemizdeki nozokomiyal infek-siyonlardan izole edilen mikroorganizmalar arasında MRSA, üç yıl boyunca ilk sırayı alırken bunu 1998 ‘de Pseudomonas (%27.5), 1999 ‘da E. coli (%12.9) ve 2000' de Acinetobacter (%21.3) suşları izlemiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim