Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-018
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Stafilokok Suşlarının Kinolonlara Duyarlılıkları
Emine Küçükateş1, Bekir Kocazeybek2, Emine Nalan Karayel1, Abdullah Ayyıldız3, Aylin Ordu3, Özkan Gülsoy3
1İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Florance Nightingale Hastaneler Grubu, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Stafilokok, kinolon, yoğun bakım ünitesi

Çalışmamızda ikisi kardiyak cerrahi yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ve ikisi genel cerrahi olmak üzere dört farklı merkezde izole edilen 129 stafilokok suşunun levofloksasin, siprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin ve pefloksasine duyarlılığı disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.

129 stafilokok suşunun 66'sı (%51) levofloksasine, 52'si (%40) ofloksasine, 42'si (%32.5) siprofloksasine, 39'u (%30) norfloksasine ve 38'i (%24) pefloksasine duyarlı bulunmuştur.

Kardiyak ve genel cerrahi YBÜ'lerinden elde ettiğimiz suşlarda kinolon direncinin yüksek olduğu saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim