Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Antibiyotikle İlişkili İshal Olgularında Clostridium difficile Toksin A+B Araştırılması
Gökhan Aygün, Mustafa Aslan, Hatice Yaşar, Kemal Altaş
İstanbul Üniversitesi , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Clostridium difficile , antibiyotikle ilişkili ishal, ELİSA

Antibiyotikle ilişkili ishal ve nozokomiyal ishal olgularında en sık etken Clostridium difficile olarak belirlenmektedir. Bu etkeni araştıracak çeşitli yöntemler belirlenmiştir ve ELİSA ile toksin A+B saptanması sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada antibiyotikle ilişkili ishal tanısı almış, hastanede yatmayan olgularda C. difficile toksin A+B varlığı ELİSA yöntemiyle araştırılmış ve 70 olgunun üç (%4.3) tanesinde pozitif bulunmuştur. Bu oran beklenen oranlardan düşük bulunmuş, bu durumun olası nedenleri tartışılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim