Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 216-219
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Manisa Bölgesinde Soyutlanan Salmonella ve Shigella Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Turan Gündüz1, Özlem TÜnger2, Süheyla Sürücüoğlu1, Beril Özbakkaloğlu1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Salmonella, Shigella, in vitro, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında izole edilen 36 Salmonella ve 29 Shigella suşunun akut infeksiyöz diyarelerin ampirik tedavisinde yaygın olarak kullanılan ampisilin, kloramfenikol, trimetoprim-sulfametoksazol ve diğer antibiyotiklerden amoksisilin-klavulanat, siprofloksasin, sefotaksim ve imipeneme duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. En yüksek direnç oranı kloramfenikole karşı % 35 olarak saptanmıştır. Ampisiline %30, trimetoprim-sulfametoksazole %30, amoksisilin-klavulanata %15 ve sefotaksime %4 oranlarında direnç saptanmış, siprofloksasin ve imipeneme ise dirençli suş belirlenmemiştir. Bu sonuçlara göre Salmonella ve Shigella türlerine bağlı barsak infeksiyonlarının tedavisinde kinolonların iyi bir alternatif olacağı düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim