Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 250-252
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Dışkı Örneklerinin Parazitolojik İnceleme Sonuçları
Emine Küçükateş1, Bekir Kocazeybek1, Hüseyin Çakan1, Haşim Mutlu2
1İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Kan Bankası, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Dışkı, parazitolojik inceleme

Sindirim sisteminin paraziter infeksiyonları Türkiye'de önemli bir sağlık sorunudur. Bu infeksiyonların yayılmasında sosyo-ekonomik koşullar ve hijyen, alt yapı, beslenme, iklim koşulları etkili olmaktadır. Bu retrospektif çalışmada Ocak 1993 - Haziran 2000 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 466 dışkı örneği parazitolojik olarak incelenmiştir. İncelenen 466 örneğinin 41 (%8.69)'inde parazit saptanmıştır. 41 dışkı örneğinin 28'inde(%6,0) Giardia intestinalis beşinde Enterobius vermicularis, dördünde (%0,85) Taenia saginata, ikisinde(%0.42) Ascaris lumbricoides , birinde(%0.21) Trichuris trichiura ve birinde(% 0.21) Entamoeba histolytica saptanmıştır. Çalışmamızda elde edilen parazitolojik pozitifliğin Türkiye'nin diğer yörelerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında, daha düşük oranda olduğu saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim