Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 270-274
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Salmonella enteritidis Suşlarında Hemaglutinasyon Etkinliği ve Fimbriyalar
Ayten Kimiran1, Mine Anğ Küçüker2
1İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Salmonella enteritidis, hemaglutinasyon yeteneği, fimbriyalar

Bu çalışmada, buyyon ve fosfat tamponlu agar besiyerlerinde 22 ºC ve 37 ºC sıcaklıklarda üretilen 11 adet Salmonella enteritidis suşunun kobay, tavşan, tavuk, koyun, (O grubu) insan ve öküz eritrositleriyle +4 ºC'de ve oda sıcaklığında oluşturdukları hemaglutinasyon tipleri, eritrosit profilleri ve ayrıca 37 ºC'de sıvı besiyerinde fimbriya oluşturma özellikleri elektronmikroskopin ile incelenmiştir.

Suşlar farklı sıcaklıklarda, farklı besiyerlerinde üretildiklerinde ve hemaglutinasyon deneyleri farklı sıcaklıklarda yapıldığında, oluşan hemaglutinasyon tiplerinin ve eritrosit profillerinin farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.

Elektron mikroskobu incelemelerinde buyyon besiyerinde 37 ºC 'de üretilen 11 S.enteritidis suşunun altısının fimbriya oluşturduğu gözlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim