Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 275-277
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kaynak Sularının Giardia ve Cryptosporidium Yönünden İncelenmesi
Fatma Köksal
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Giardia, Cryptosporidium, su kaynakları, İstanbul

Giardia ve Cryptosporidium türlerinin su kaynaklı gastroenteritlerden sorumlu en sık izole edilen protozoonlar olduğu bilinmektedir. Bu etkenlerin kist ve ookistleri rutin dezenfeksiyona (klorlamaya) koliform bakterilerden daha dayanıklıdır ve bu su arıtma tesislerinde potansiyel bir sorun oluşturmaktadır.

Ağustos 1997-Haziran 1999 tarihleri arasında Kağıthane, Büyükçekmece, Ömerli, Elmalı barajlarına ait 40 ham su örneği (her örnek için 480 litre su) ortalama 1μm tutma kapasitesine sahip, Sartofine-PP polipropilen kartuş filtre kullanılarak büyük hacimlerde sular Giardia kist ve Cryptosporidium ookistleri için konsantre edilmiştir. Elde edilen partikülat filtreden yıkandı ve santrifüjlenerek yeniden konsantre edilmiştir. Çökeltideki kist ve ookistler çinko sülfat solusyonunda yüzdürme ile diğer partikülattan ayrılarak floresan antikor boyama tekniği (Crypto/giardia-cel IF testi, cellabs) ile boyandı. UV mikroskobunda Giardia ve Cryptosporidium yönünden incelenmiştir.

İncelenen ham su örneklerinin hiçbirinde Giardia kisti ve Cryptosporidium ookisti tespit edilmemiştir.

Bu çalışma ülkemizde içme suyu kaynaklarında standartlara uygun olarak yapılmış ilk parazitolojik araştırmadır ve halen çalışmalar sürdürülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim