Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 235-238
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Maya Türlerinde Slime Faktörü ve Proteinaz Aktivitelerinin Araştırılması
Serpil Gülenç, Aynur Karadenizli, Fetiye Kolaylı, Recep Bingöl
Kocaeli Üniversitesi Tip Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Maya Mantarları, Slime Faktörü, Proteinaz Aktivitesi

Son yıllarda Candida türlerine hastane infeksiyon etkenleri arasında giderek daha sık oranda rastlanılmaktadır. Maya mantarları infeksiyon etkeni olabildiği gibi kolonize de olabilirler. Candidozların patogenezinde slime faktörünün ve proteinaz aktivitesinin rolü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle virulans faktörlerinin belirlenmesi infeksiyon etyolojisindeki rolleri açısından önemlidir.

Çalışmamızda, çeşitli klinik örneklerden izole edilen, türleri API 20C AUX ile belirlenmiş olan 140 maya suşu kullanılmıştır. Bunların 113'ü (% 80.7) Candida albicans, 27'si (% 19.3) C albicans dışı maya mantarı idi.

Slime oluşumu makrotüp yöntem ile araştırılmıştır. Slime oluşumu C albicans'ların 54'ünde (% 47.7) zayıf pozitif, 59'unda (% 52.2) kuvvetli pozitif bulunmuştur. C albicans dışı maya mantarlarında ise 13'ü (% 48.1) zayıf pozitif ve 14'ü (% 51.8) kuvvetli pozitif olarak saptanmıştır. Maya türleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05).

Tüm mayaların proteinaz aktiviteleri jelatin hidrolizi testi ile araştırılmış ve % 51.4 oranında pozitif (72 suş) bulunmuştur. C albicans suşlarının 57'sinde (% 50.4), C albicans dışı mayaların ise 15'inde (% 55.5) pozitiflik saptanmıştır. Bu iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05).

Sonuç olarak çeşitli klinik örneklerden izole ettiğimiz maya mantarlarında, özellikle C albicans dışı Candida türleri açısından, slime ve proteinaz aktivitesinin önemli bir virülans faktörü olduğunu söylemek mümkündür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim