Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 187-192
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar
Fatma Köksal, Mustafa Samastı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kan kültürü, mikroorganizmalar, antibiyotik direnci

1997-2000 tarihleri arasında 3200 hastadan alınan 5231 kan kültürü Laboratuvarımızda Bactec 9120 otomasyon sistemi ile değerlendirilmiştir. Bunların 1372'sinde kültür pozitif, 21'inde yalancı pozitif bulunmuştur. Yalancı negatiflik tespit edilmemiştir. 33 üreme kirlenme olarak kabul edilmiştir. Üreme olan kan kültürlerinden 722 (%55) Gram pozitif (407 plazma koagulaz negatif stafilokok, 192 Staphylococcus aureus, 72 Streptococcus sp, 27 Enterococcus sp, 2 Corynebacterium jeikeium, 1'er tane Corynebacterium aquaticum, Corynebacterium genitalium, Listeria sp. ve 18 diğer Gram pozitif çomak) 539 (%41) Gram negatif (112 Pseudomonas sp., 105 Acinetobacter sp., 83 Enterobacter sp., 73 Esherichia coli, 54 Klebsiella pneumonia, 38 Brucella sp., 24 Stenotrophomonas maltophilia, 20 koliform bakteri, 12 Salmonella sp., 8 Citrobacter sp., 3 Proteus sp., 1 Morganella sp., 1 Serratia biogrup 1, 1 Actinobacillus suis, 1 Hafnia alvei, 1 Pasteurella haemolitica, 1 Haemophilus influenzae tip b ve 1 Agrobacterium radiobacter) 14 (%1) anaerob bakteri (4 Propionibacterum acnes, 4 Clostridium sp., 2 Actinomyces sp, 2 Peptostreptococcus anaerobius, 1 Bacteroides fragilis, 1 Prevotella rumnicola), 40 (%3) mantar (17 Candida albicans, 21 Candida sp., 1 Torulopsis sp. ve 1 Acromonium sp.) ve 3 (%0,2) Mycobacterium tuberculosis izole edilmiştir.

İzole edilen bakterilerin NCCLS standartlarına göre disk diffuzyon yöntemi ile antibiyotiklere direnç durumları belirlenmiştir. Stafilokok kökenleri için vankomisin, teykoplanin ve fusidik asid'in; Pseudomonas sp. için sefepim, amikasin ve siprofloksasin'nin; Acinetobacter sp. için imipenem, meropenem ve netilmisin'in; Enterobacter- Klebsiella kökenleri için sefepim, imipenem ve meropenem'in; E. coli için imipenem, meropenem, amikasin ve sefepim'in en etkili ajan olduğu bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim