Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 193-196
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Isparta İli Kesme Köyünde 15-60 Yaş Arası Gönüllülerde Boğaz Sürüntü Örneklerinin İncelenmesi
Ali Kudret Adiloğlu, Rabia Can, Selçuk Kaya, Buket Cicioğlu-Arıdoğan
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Boğaz Kültürü, Arcanobacterium haemolyticum, A grubu Beta-hemolitik Streptokok

Orofaringeal ve nazofaringeal infeksiyonlar en sık görülen infeksiyonlardır ve tedavi edilmediği takdirde diğer organlarda infeksiyon ve komplikasyonlara yol açmaktadır. Çalışmamızın amacı boğazda yerleşen ve olası infeksiyon kaynağı olan bakterilerin Kesme bölgesinde sağlık ocağına başvuran kişilerdeki oranlarını saptamaktır.

Çalışmada Kasım 2000 tarihinde Isparta ili Sütçüler ilçesine bağlı Kesme köyü sağlık ocağına rutin tarama için başvuranlardan rastgele olarak seçilen 111 erişkin ve 31 çocuk olmak üzere toplam 142 kişiden boğaz sürüntü örnekleri alınmıştır. Toplam 12 örnekte (%8.45) A grubu Beta- hemolitik Streptokok (ABHS) üremiştir. Bunların 10 tanesi erişkin (%9.0), iki tanesi çocuk (%6.45) idi. Toplam dokuz örnekte (% 6.3) Staphylococcus aureus kolonizasyonu ve altı örnekte (%4.2) ise yoğun Gram-negatif çomak kolonizasyonu saptanmıştır. Arcanobacterium haemolyticum ise sapta-namamıştır. Tarama için gelenlerin sağlıklı kişiler olmaları gözönüne alındığında ABHS saptanma oranı yüksek olarak değerlendirildi ve üst solunum yolu infeksiyonu olan hastaların sadece klinik semptomlara dayanılarak tanı konmaması, mutlaka boğaz sürüntü örneği alınması tavsiye edilmiştir. Özellikle yatan hastalarda alt solunum yollarına inip infeksiyonlara ve sepsise yol açabileceği gözönüne alınarak boğaz kültürlerinde yoğun S. aureus ve Gram-negatif çomak kolonizasyonunun raporlarda bildirilmesi tavsiye edilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim