Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 260-264
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KIA ve Triptofanlı Buyyon Besiyerindeki Biyokimyasal Özelliklerine Göre Enterik Bakterilerin Tanımlanmasında Klasik Yöntemlerin Modifikasyonu
Halil YAZGI
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Enterik bakteriler, tanımlama tablosu

Enterebacteriaceae ailesi içinde 30'dan fazla cins ve 130'dan fazla tür bulunmaktadır. Bu 130 tür bakteriden klinik örneklerde en sık izole edilenler Escherichia coli, Shigella serogrup A,B,C,D, Salmonellalar, Citrobacter freundii, Citrobacter diversus, Edwardsiella tarda, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Hafnia alvei, Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Providencia alcalifaciens, Morganella morganii, Yersinia entero-colitica, Yersinia pestis ve Yersinia pseudotu-berculosis'dir.

Enterik bakterilerin tanımlanması biyokimyasal testlerle olur. Bu amaçla en sık kullanılan besiyerleri Kligler's iron agar (KIA) ve triptofanlı buyyon'dur.

Enterik bakterilerin biyokimyasal özelliklerinin değerlendirilmesinde klasik değerlendirme tablolarının kullanımı pratik uygulamalarda pek uygun değildir. Özellikle mikrobiyoloji uzmanlık eğitimine yeni başlamış araştırma görevlileri için bu tabloları değerlendirmek daha da zaman alıcı olmaktadır. Tanımlama tablosunun bu değerlendirme zorluğunu gidermek amacıyla enterik bakterinin KIA da oluşturduğu özellikleri ve indol deneyini birlikte değerlendirmek suretiyle bir tanımlama tablosu tasarlanmıştır. Tasarlanan bu tablo yardımıyla sık izole edilen enterik bakterilerin tanımlanması daha kolay ve kısa sürede gerçekleştirilmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim