Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2001, Cilt 31, Sayı 1-2
Orijinal Araştırma
Tüberkiloz Meninjit Hastalarında Beyin Omurilik Sıvısında Elisa ile Antijen 6 ve Antijen 60'a Karşı Antikor Araması ve Sonuçların Kültür ile Karşılaştırılması
Sıla Akhan, Özdem Ang
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane İnfeksiyonu Etkeni Gram Negatif Bakterilerin Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz ve Antibiyotik Duyarlılık Özelliklerinin Araştırılması
Birsen Durmaz Çetin, Alper Gündüz, Ayfer Şensoy, Fatma Korkmaz, Engin Seber
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yara, Abse ve Akıntı Örneklerinden Elde Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Emine Hoşaf, Aylin Çalıca,Birsen Durmaz Çetin, Engin Seber
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İnsan Makrofajları İçindeki Salmonella Typhi Üzerine Ampisilin, Siprofloksasin Ve Ofloksasin'in Etkileri(*)
Bora Ekinci, Belma Durupınar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Salmonella Typhi Ve İnsan Makrofaj Etkileşimlerinin Lyve/Dead Baclight Boyama Yöntemi İle Gösterilmesi
Bora Ekinci, Selma Durupınar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Escherichia Coli Suşlarında Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
Fulya İlhan, İffet Palabıyıkoğlu, J.Sedef Bengisun
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Neisseria Gonorrhoeae Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Çeşitli Yöntemlerle Araştırılması
Gülseren Aktaş, Özdem Ang
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Perinatal İzlemde Helikobakter Pylori İnfeksiyonlarının Serolojik Testlerle Taranması
Mansur Kamacı, Nevin Sağsöz, Teoman Z. Apan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yatırılarak İzlenen Hastaların Yara Yeri ve İdrar Örneklerinde İzole Edilen Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi
Zeynep Sümer, Zahir Bakıcı, Cansel Türkay, Gökhan Gökçe, Şehsuvar Gökgöz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kulak Akıntısı Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere İn-Vitro Duyarlılıkları
A. Esin Aktaş, Recep Keşli, Hakan Çetinkaya, Nimet Yiğit, Erdal Tuncel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Süpüratif Otitis Medya'da İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
A. Esin AKTAŞ, Hakan USLU, Nimet YİĞİT, Yavuz SÜTBEYAZ, Ahmet AYYILDIZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim