Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2001, Cilt 31, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 048-052
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yatırılarak İzlenen Hastaların Yara Yeri ve İdrar Örneklerinde İzole Edilen Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi
Zeynep Sümer1, Zahir Bakıcı1, Cansel Türkay2, Gökhan Gökçe3, Şehsuvar Gökgöz4
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Sivas
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Sivas
Anahtar Sözcükler: İdrar ve yara, antimikrobiyal duyarlılık

Bu çalışmada, 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatyrylarak izlenen hastaların idrar ve yara örneklerinden izole edilen patojen mikroorganizmalar ve bunların antimikrobiyal dirençlerinin saptanması amaçlandı. İdrar ve yara örneklerinde en sık izole edilen mikroorganizmalar syrasıyla E.coli ve Staphylococcus sp idi. Gram negatifler Ampisiline dirençli iken Amikasin, Meropenem ve Sefaperazon/Sulbaktam'a duyarlı olarak tespit edildi. Staphylococcus sp'lerde Vankomisin dirençli suşa rastlanmadı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim