Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2001, Cilt 31, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 022-027
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnsan Makrofajları İçindeki Salmonella Typhi Üzerine Ampisilin, Siprofloksasin Ve Ofloksasin'in Etkileri(*)
Bora Ekinci2, Belma Durupınar2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD, Kocaeli
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji AD, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Makrofaj, Salmonella typhi, BacLight boyama yöntemi, Kinolonlar

Enterik ateş gelişmekte olan birçok ülkede hala ciddi bir sağlık sorunudur. Diğer hücre içi patojenlerin neden olduğu infeksiyonlardaki gibi, Salmonella türlerinin fagositer hücrelerde gelişimi önemli bir patojenite kriteridir. Konak hücreye girerek, fagolizozomlarda gelişebilirler ve antibakteriyel ajanların etkisinden kurtulurlar, dolayısıyla antibiyotiklerin in-vivo etkileri, in-vitro etkinlikleri gibi iyi değildir.

Bu çalışmada ampisilin, siprofloksasin ve ofloksasin'in insan monosit kökenli makrofajları içindeki iki Salmonella typhi suşu (klinik ve standart) üzerine etkinliği incelendi. İnsan monosit kökenli makrofajlar, 10 bakteriye bir makrofaj olacak şekilde S. typhi suşlary ile infekte edildi. Antibiyotikler MYK ve 10 X MYK değerlerinde ortama eklendi. Örnekler hem kültür yöntemi, hemde direk olarak canlı ve ölü bakterileri görmemize olanak sağlayan LIVE/DEAD BacLight boyama yöntemi ile incelendi. MYK değerinde hücre içi en az etkin ajan ampisilin ve 10 X MYK değerinde ise her üç antibiyotiğin de iyi aktiviteye sahip olduğu bulundu. Örnekler kültür yöntemi ile saptanamayan canlı bakterilerin gözlenmesine olanak sağlayan BacLight boyama yöntemi ile de değerlendirildi. Her üç antibiyotik hücre içi S. typhi üzerinde 10 X MYK değerinde iyi etkinliği sahipken ampisilin'in MYK değerinde etkinliğinin iyi olmadığı saptandı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim