Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2001, Cilt 31, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 013-017
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane İnfeksiyonu Etkeni Gram Negatif Bakterilerin Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz ve Antibiyotik Duyarlılık Özelliklerinin Araştırılması
Birsen Durmaz Çetin, Alper Gündüz, Ayfer Şensoy, Fatma Korkmaz, Engin Seber
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Nozokomiyal gram negatif bakteriler, genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, Çift disk sinerji yöntemi, antibiyotik duyarlılığı

Hastane infeksiyonu etkenleri içinde önemli yeri olan gram negatif çomaklarda genişlemiş spektrumlu –laktamazlara (GSBL) bağlı -laktam antibiyotik direnci giderek önem kazanmakta ve bu direnç hastaneler arasında farklılık göstermektedir.

Bu çalışmada Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1998 Haziran-1999 Eylül tarihleri arasında hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen Enterobacteriaceae ailesinden 117 gram negatif bakterinin GSBL aktivitesinin belirlenmesi ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan suşların 38'inde (%32.5) çift disk sinerji yöntemi ile GSBL saptanmıştır. 51 Klebsiella pneumoniae suşunun 24' ünde (%47), 38 Escherichia coli suşunun altısında (%15.8), 9 Enterobacter aerogenes suşunun dördünde, 7 Enterobacter cloacea suşunun birinde, 4 Klebsiella oxytoca suşunun birinde, bir Citrobacter freundii ve bir Enterobacter sakazakii suşunda GSBL oluşumu gözlenmiştir. Çalışma sonucunda denenen suşlara en etkili antibiyotikleri karbapenem grubu olduğu ve bunları kinolon ve aminoglikozidleri izlediği saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim