Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2001, Cilt 31, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 006-012
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tüberkiloz Meninjit Hastalarında Beyin Omurilik Sıvısında Elisa ile Antijen 6 ve Antijen 60'a Karşı Antikor Araması ve Sonuçların Kültür ile Karşılaştırılması
Sıla Akhan1, Özdem Ang2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD, Kocaeli
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji AD, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz menenjit, serolojik tanı, antijen 6, antijen 60, kültür, M.tuberculosis

Tüberküloz menenjit kültür dışı tanı yöntemlerine erken tanı ve tedavi için çok ihtiyaç duyulan bir infeksiyon hastalığıdır.

Bizim çalışmamızda Mycobacterium bovis BCG suşundan elde edilmiş olan ve bugün ticari kit şeklinde bulunan antijen 60 ile Daniel tarafından Mycobacterium tuberculosis'in doğal kültüre sekrete ettiği antijen 6 olmak üzere iki antijene karşı tüberküloz menenjit hastalarında beyin omurilik sıvısında antikor arandı ve sonuçlar kültür ile karşılaştırıldı.

Hem antijen 6 hem de antijen 60 için duyarlılık %38, özgüllük %98, pozitif kestirim değeri %95 ve negatif kestirim değeri %61 olarak saptandı. Kültür için ise duyarlılık %4, özgüllük %100, pozitif kestirim değeri %100 ve negatif kestirim değeri %51 olarak bulundu.

Bütün çalışmalardaki ve bizim çalışmamızdan da çıkan sonuç kültür dahil hiçbir yöntemin tek başına yeterli olmadığı ancak erken tanıda kullanılan serolojik testlerin klinik, radyolojik verilerle birlikte değerlendirildiğinde sağladığı yararların yadsınamayacağıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim