Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2001, Cilt 31, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 018-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yara, Abse ve Akıntı Örneklerinden Elde Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Emine Hoşaf1, Aylin Çalıca2,Birsen Durmaz Çetin2, Engin Seber2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik duyarlılığı

Bu çalışmada Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına çeşitli klinik ve polikliniklerden gönderilen yara, abse ve akıntı örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa kökenlerinin çeşitli antibiyotiklere invitro duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.Bu bakterilere karşı invitro en etkili antibiyotiklerin sırası ile carbapenemler, kinolonlar ve aminoglikozidler olduğu belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim