Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2001, Cilt 31, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 035-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Neisseria Gonorrhoeae Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Çeşitli Yöntemlerle Araştırılması
Gülseren Aktaş, Özdem Ang
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: N. gonorrhoeae, kromojenik sefolosporin yöntemi, antibiyotik duyarlılık, antibiyotik

Bu çalışmada, 1992 – 1994 yıllarında laboratuvarımıza başvuran hastaların üretra akıntısı örneklerinden izole edilen 105 Neisseria gonorrhoeae suşunun çeşitli antibiyotiklere disk difüzyon yöntemi ile duyarlılıkları ve agar dilüsyon yöntemi ile minumum inhibisyon konsantrasyonları (MIK) saptanmıştır. Ayrıca kromojenik sefolosporin yöntemi ile suşların beta – laktamaz ( penisilinaz ) enzim aktiviteleri (PPNG) araştırılmıştır.

Suşlarda % 22 (23) oranında penisilin direnci bulunurken %6.7 (7)'sinde beta laktamaz varlığı saptanmıştır. Tetrasiklin direnci %4.8 (5) oranında saptanmıştır. Bu suşların tümünde aynı zamanda penisilin direncide mevcutdur. Üç suşta beta-laktamaz varlığı, iki suşta yüksek düzeyde tetrasiklin direnci ( MIK≥ 16 Ig/ml ) saptanmıştır. Sefoksitin direnci %22 (23) oranında gözlenirken, eritromisin direnci %32 (34) olarak saptanmıştır. Suşlardan ikisinde (%1.9) ofloksasin e azalmış duyarlılık saptanmıştır ( MIK: 0.5 Ig/ml ). Seftriakson, spektinomisin ve siprofloksasin direnci saptanmamıştır. Suşların MIK90 değerleri penisilin MIK90 : 32 Ig/ml, tetrasiklin MIK90 : 1 Ig/ml, seftriakson MIK90 : 0.125 Ig/ml, sefoksitin MIK90 :8 Ig/ml, eritromisin MIK90 : 4 Ig/ml, spektinomisin MIK90 : 32 Ig/ml, ofloksasin MIK90 : 0.250 Ig/ml, siprofloksasin MIK90 : 0.06 Ig/ml, olarak saptanmıştır. Çalışmamızda, disk difüzyon ve agar dilüsyon yöntemleri ile elde edilen sonuçlar arasında tam bir uyum gözlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim