Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2000, Cilt 30, Sayı 3-4
•   Derleme
•   Düzeltme
Orijinal Araştırma
Üst Solunum Yolu İnfeksiyonlu Çocuklardan İzole Edilen Beta-Hemolitik Streptokokların Gruplandırılması ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
A. Yasemin Öztop, Tamer Şanlıdağ, Memnune Erandaç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Enterokok Suşlarında Tür Tayini, Vankomisin ve Diğer Bazı Antibiyotiklere Direnç Aranması
Seyed Reza Moaddab, Kurtuluş Töreci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Üriner Sistem İnfeksiyonu Bulunan Çocukların İdrarlarında İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Virulans Faktörleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Mustafa Zeki Ruhi, Hatice Özenci, Haluk Ataoğlu, Derya Aysev
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde Kullanılan Sularda Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması
Yaşar Nakipoğlu, Bülent Gürler
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Stenotrophomonas maltophilia Tanısında Aztreonam- Amoksisilin Klavulanik Asit Sinerjisi
Derya Aysev, Haluk Güriz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de Üretilen Atlantik Salmonu ( Salmo Salar L.)'nda Tespit Edilen İlk Vibriosis Olgusu
Akın Candan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Determination of Time and Temperature Correlation when Using API 20 E for the Identification of Yersinia ruckeri strains
Akın Candan, M. Yazıcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Chlamydia trachomatis'in Mc Coy Hücre Kültürleri Yöntemi Kullanarak İzolasyonu
Ali Ağaçfidan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Dermatofitoz Etkenleri
Çağrı Ergin, Şeniz Ergin, Güler Yaylı, Vahide Baysal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dermatofitlerde ve Candida albicans'da Sodyum Klorür Toleransının Araştırılması
Sevim Gönen, Semra Kuştimur
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Vulvovajinitli Kadınlarda Maya Mantarlarının Sıklığı ve Türlere Göre Dağılımı
Özlem Tünger, Beril Özbakkaloğlu, Talat Ecemiş, Faik Koyuncu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Poliklinik Hastalarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Seroprevalansı
Sacide Erden, Suna Büyüköztürk, Semra Çalangu, B. A. Kardeş, Abdullah Kaysı, Gülden Yılmaz, Selim Badur, Şükrü Palanduz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diş Hekimliği Öğrencilerinde Hepatit B ve C'nin Sıklığı ve Üç Doz Rekombinant Hepatit B Aşı Sonrası Antikor Düzeyleri
Salih Cesur, Aydın Çiftçi, Aykut Mısırlıgil, İsmail Balık
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlıklı Yenidoğan Bebeklerin Kordon Serumunda Cytomegalovirus (CMV) Antikorlarının Araştırılması
Demet Kaya, Songül Nuhoğlu, Şükrü Öksüz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bakteriyel ve Viral Meninjitli Çocuklarda Beyin Omurilik Sıvısı ve Plazmada TNF-α, IL-1Β ve sICAM-1 Düzeyleri
Filiz Odabaşı, Yıldız Camcıoğlu, Necla Akçakaya, Haluk Çokuğraş, Feza Otağ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hayvanlarla Teması Olan Askerlerde Toksoplazmoz ve Anket Çalışması
Erol Handemir, Erdoğan Koşan, Engin Karmız, Bayram Şenlik
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Makrolitlerin Nötrofil Granülositleri İçindeki Staphylococcus aureus'un Hücre İçinde Öldürülmesi Üzerine Etkisi
Tanju Kadır, Adile Çevikbaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Vibrio vulnificus İnfeksiyonları ve Önemi
Nükhet Nilüfer Demirel, Günnur Tunçel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyal Metabolitleri ve Etki Şekilleri
Ahmet Hilmi Çon, Hüsnü Yusuf Gökalp
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bir Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunda Nozokomiyal Pseudomonas Sepsisi ve Menenjiti
Handan Ağırbaşlı, Betül Biner, Sema Anak, Nevin Yalman, Ömer Devecioğlu, Leyla Ağaoğlu, Gündüz Gedikoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de İlk Kez Belirlenen Cyclospora cayetanensis Etkenli Diyare Olgusu
Ergene Büget, Özden Büyükbaba-Boral, Hayriye Kırkoyun-Uysal, Handan Ağırbaşlı, Nevin Yalman, Sema Anak, Emine Can, Gündüz Gedikoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de Bir AIDS Hastasında İlk Mikrosporidiyaz ve Solunum Sistemini Tutan İlk Kriptosporidiyaz Olgusu
Ergene Büget, Özden Büyükbaba-Boral, Hayriye Kırkoyun-Uysal, Özcan Nazlıcan, Tolga Öğüt, Gökhan Şengür
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Düzeltme
  Düzeltmeler
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim