Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 138-141
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlıklı Yenidoğan Bebeklerin Kordon Serumunda Cytomegalovirus (CMV) Antikorlarının Araştırılması
Demet Kaya1, Songül Nuhoğlu2, Şükrü Öksüz1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü, İzmir
Anahtar Sözcükler: Cytomegalovirus, konjenital infeksiyon, tanı

Dünyanın her yöresinde görülen, ekonomik ve hijyenik koşulları yetersiz toplumlarda daha da yaygın olarak ortaya çıkan CMV infeksiyonu; gebelik sırasında geçirildiği takdirde inutero fetus ölümüne veya yenidoğanda sitomegalik inkluzyon hastalığına yol açmaktaır. Sağlıklı yenidoğan bebeklerde CMV antikor profilini araştırmayı amaçladığımız bu çalışmamızda, 452 sağlıklı yenidoğanın kordon serumlarında ELİSA yöntemi ile GMV IgM ve CMV IgG antiorları araştırılmıştır. Kordon serum örneklerinin 1 (%0.22)inde CMV IGM antikoru, 435 (%96.23)'inde CMV IgG antikoru pozitfliği tespit edilmiştir. Bu bulgular intrauterin infeksiyona yol açan etkenlerden biri olan CMV'un önemini göstermekte ve gebelerin CMV antikorları açısından takibinin yararlı olacağını ortaya koymaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim