Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 176-179
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Makrolitlerin Nötrofil Granülositleri İçindeki Staphylococcus aureus'un Hücre İçinde Öldürülmesi Üzerine Etkisi
Tanju Kadır1, Adile Çevikbaş2
1Marmara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Nişantaşı-İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa-İstanbul
Anahtar Sözcükler: Eritromisin, azitromisin, klaritromisin, nötrofil, hücre içi öldürme

Bu çalışmada eritromisin, azitromisin ve klaritromisin'in plazmada erişebildikleri konsantrasyonlarında (0.25, 1, 2 ve 20μg/ml) sağlıklı insan nötrofil granülositlerinin Staphylococcus aureus'a karşı hücre içi öldürme aktivitesi incelenmiştir. nötrofillein hücre içi öldürme aktivitesi deneyde kullanılan antibiyotik konsantrasyonları ile muamele edildikten 4 saat sonra ölçülmüştür. hüocre içi öldürme, azitromisin ile tüm konsantrasyonlarda, eritromisin ve klaritromisin ile yalnız 20μg/ml konsantrasyonda kontrola göre anlamlı olarak (p<0.05) arttığı saptanmıştır. Antibiyotiklerin, öldürme endeksini 20μg/ml konsantrasyonda arttırması anlamlı olarak (p<0.05) bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim