Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 131-134
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Poliklinik Hastalarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Seroprevalansı
Sacide Erden1, Suna Büyüköztürk1, Semra Çalangu2, B. A. Kardeş1, Abdullah Kaysı1, Gülden Yılmaz3, Selim Badur3, Şükrü Palanduz1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: HBsAg, Anti-HBs, Anti-HIV, Hepatit B prevalansı, Hepatit C prevalansı
Özet
Bu çalışma bir üniversite hastanesi, iç hastalıkları polikliniğine çeşitli nedenlerle başvuran hastalar arasında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV pozitifliği prevalansını araştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Randomize olarak seçilen 1000 kişinin, anamnez, fizik muayene ve rutin laboratuvar muayeneleri yanında HBsAg, Anti-HBs ve Anti- HCV incelemeleri yapıldı. İmmunolojik incelemeler mikroelisa yöntemi ile gerçekleştirildi. 1000 vakada %9.6 oranında HBsAg, %24.5 oranında Anti-HBs ve %2.1 oranında Anti-HCV pozitifliği saptandı. Çalışmada, HBV taşıyıcısı yakını olmanın, HBV virüs bulaşması için en yüksek risk grubunu oluşturduğu gözlendi. Sağlık personelinde, HBsAg taşıyıcılığı diğer mesleklerden önemli bir farklılık göstermez iken Anti-HBs pozitifliği genel ortalama Anti-HBs oranından oldukça yüksek bulundu (p<0.01). İncelenen popülasyonda Anti-HCV pozitifliği %2.1 olarak tespit edildi. Bu oran ülkemizde kan donörleri popülasyonunda saptanmış olan HCV oranının (%1 civarı) iki katı idi. Bu grupta da küretaj ve diş çekimi yaptırmanın HCV bulaşma riskini arttırdığı gözlendi. Sonuç olarak bulgularımız, ülkemizde daha önce yayınlanmış araştırmalara uygunluk göstermektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim