Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 121-124
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Dermatofitoz Etkenleri
Çağrı Ergin1, Şeniz Ergin2, Güler Yaylı1, Vahide Baysal2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Kelimeler: Dermatofitler, etkenler
Özet
Dermatomikoz öntanılı 415 hastadan alınan 665 örnekten selektif besiyerine ekim yapıldı. Örneklerin 245'inden (%36.8) dermatofit izole edildi. Bu izolatların 158'i (%64.5) Trichophyton rubrum, 50'si (%20.4) Trichophyton mentagrophytes, 11'i (%4.4) Epidermophyton floccosum, 8'i (%3.3) Microsporum audouinii, 6'sı (%2.5) Trichophyton tonsurans, 6'sı (%2.5) Microsporum gypseum, 2'si (%0.8) Microsporum nanum, 2'si (%0.8) Trichophyton verrucosum, 1'i (%0.4) Microsporum ferrugineum ve 1'i (%0.4) Trichophyton violaceum olarak saptandı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim