Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 073-076
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üst Solunum Yolu İnfeksiyonlu Çocuklardan İzole Edilen Beta-Hemolitik Streptokokların Gruplandırılması ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
A. Yasemin Öztop1, Tamer Şanlıdağ2, Memnune Erandaç1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Beta-hemolitik streptokoklar, üst solunum yolu infeksiyonu, antibiyotik duyarlılığı

A grubu beta hemolitik streptokoklar (AGBHS), üst solunum yolu infeksiyonlarından (ÜSYİ) sıklıkla izole edilen etkenlerdendir. Bu sergorubun yanısıra farklı streptokok serogruplarının da üst solunum yolunda infeksiyona neden olduğu bildirilmektedir. AGBHS'lar penisiline duyarlıyken, diğer serogruplarda bu antibiyotiğe direnç saptanmaktadır.

Çalışmamızda ÜSYİ'nu geçirmekte olan 132 çocutan yapılan boğaz kültürlerinin 41'inde (%31) beta-hemolitik streptokok suşu üretilmiştir. Bu suşların %78'i A grubu, %15'i B grubu, %7'si D grubu olarak tanımlanmış ve suşların penisilin, vankomisin, sefazolin, sefotaksim, eritromisin, tetrasiklin, klindamisin, kloramfenikol, ve trimetoprim-sulfametoksazole olan duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle araştırılmıştır. A grubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS) ve B grubu beta-hemolitik streptokok (BGBHS) suşları penisilin, sefazolin, sefotaksim ve eritromisine duyarlı bulunurken, D grubu beta-hemolitik suşlarının tümü penisiline ve sefazoline dirençli bulunmuştur. AGBHS'ların trimetoprim-sulfametoksazole %84 oranında, BGBHS'ların ise, tetrasikline %33, trimetoprim-sulfometoksazole %100 dirençli olduğu saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim