Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 191
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Düzeltmeler
Giriş
1) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Cilt: 30, Sayı:1-2, 2000' de 20-22. sayfalarda yer alan ve R. Berkiten, S. D. Gürol tarafından hazırlanan “Solunum Yolu İnfeksiyonlarından İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokoklar ve Eritromisin Direnci” adlı makalenin “ Kaynaklar” bölümü eksik basılmıştır. Araştırıcılardan ve okurlardan özür dileyerek “Kaynaklar “ bölümünü tekrar yayımlıyoruz.

KAYNAKLAR
1. Durmaz B, Otlu B, Alibey E: Streptokokların makrolitlere ve penisilinlere duyarlılığının karşılaştırılması, XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Özel Kitabı, 12-173, (1998).
2. Erdemoğlu A, Kocabeyoğlu Ö, Emekdaş G, Altanlar N, Erden D: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae ve Enterococus faecalis suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, Türk Mikrobiyol Cem Derg 28:64 (1998).
3- Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC: The Gram positive cocci Part II: Streptococci, Enterococci, and the “Streptococci-Like “ Bacteria, p.577, 5th Ed, Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, Lippincott (1997)
4. NCCLS: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 6th Informational Supplement 5M100-S6), National Committee for Clinical Laboratory Standards, Wayne (1995).
5. Boyacıoğlu I, Aykut E, Aksu G, Özsan M, Cengiz AT: Boğaz kültürlerinden izole edilen beta hemolitik streptokoklar ve bunların antibiyotiklere duyarlılıkları, IV. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, P. No:A1/14 İstanbul, (1999).
6. Hermandez C, Vidal p, Pinherio JL, Mastroianni A, Lopardo H: Erythromycin-Resistant Streptococcus pypogenes (ERSP) in a Pediatric Hospital of Buenos Aires, 9th International Congress on Infectious Diseases, p12.013 Buenos Aires. (2000).
7. Şalcıoğlu M, Ataoğlu HA, Dinçer Sahip N, Bal Ç, Çölgeçen Önal AE, Anğ Ö: Huzurevlerinde kalan yaşlılarda belirli mikroorganizmaların aranması, Türk Mikrobiyol Cem Derg. 28:70 (1998).
8. Yağcı A, Çıragil P, Topkaya A, Söyletir G: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatırılarak izlenen hastalardan izole edilen mikroorganizmaların 1996 yılı analizi, İnfek Derg 13:39 (1999).
9. Berkiten R, Gürol SD: Solunum yolu infeksiyonlarından izole edilen beta hemolitik streptokokların gruplandırılması ve bazı kemoterapötik maddeleri duyarlılıkları, Mikrobiyol Bült 31:339 (1997).
10.Berkiten R, Gürol SD: Beta hemolitik streptokokların solunum sistemi infeksiyonlarındaki rolü ve eritromisin direnci, Türk Mikrobiyol Cem Derg. 28:37 (1998).
11.Maruyama S, Yoshioka H, Fujita K, Takimoto M, Satake Y: Sensitivity group A streptococci to antibiotics, Am J Dis Child 133:1143 (1979).
12.Seppala H, et.al: Resistance to erythromycin in group A streptococci, New Engl J Med 326:292 (1992).
13.Esposito S, Ritis GD,D'Errico Noviello S, Janiello F: Clinical comparison of cefaclor twice daily versus amoxicillinclavulanate or erythromycin three times daily in the treatment of patients with streptococcal pharyngitis, ClinThera 20:72 (1998).
14.Berkiten R, Erdeniz H: 1970'li yıllarla 1995 yılında izole edilen Grup A streptokok'ların penisilin G ve eritromisin MİK değerleri, ANKEM DERG 11:19 (1997).

2) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Cilt:30, Sayı:1-2, 2000 ‘de 46-48. sayfalarda yer alan “ Değişik Gruplarda Hepatit B Seroprevalansı ” isimli çalışmada araştırıcılardan Hatice Özbilge'nin adı Hakan Özbilge olarak sunulmuştur. Bu yanlışlığı düzeltir, özür dileriz.

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim