Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 109-113
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yersinia ruckeri Suşlarının İdentifikasyonunda API 20 E Kullanıldığında Süre ve Sıcaklık İlişkisinin Saptanması
Akın Candan, M. Yazıcı
Department of Fish Diseases, Faculty of Aquatic Products, University of Istanbul, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: API 20 E, Yersinia ruckeri, identifikasyon

Bu çalışmada Yersinia ruckeri identifikasyonunda API 20 E kullanıldığında süre ve sıcaklık arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Farklı kaynaklardan izole edilen 15 suş 20, 22, 25 ºC'de ve 24,48,72 saat süreyle inkübe edilmiştir. Dokuz farklı inkübasyon şekli denenmiş ve sonuçlar klasik yöntemle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, API 20 E sistemin 20 ºC'de 72 saat 22 ºC'de 24-48 saat inkübasyonda en iyi sonuçları verdiği saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim