Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 085-092
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üriner Sistem İnfeksiyonu Bulunan Çocukların İdrarlarında İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Virulans Faktörleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Mustafa Zeki Ruhi1, Hatice Özenci2, Haluk Ataoğlu2, Derya Aysev3
1Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Yenimahalle Sağlık Grup Başkanlığı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Üriner sistem infeksiyonu, çocuk, Escherichia coli, virülans faktörleri, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada; 43 asemptomatik bakteriüri (ABÜ), 36 sistit ve 21 piyelonefrit tanısı alan çocuğun idrar örneği ile 40 sağlıklı çocuğun dışkısından izole edilen toplam 140 Escherichia coli suşunun P fimbriya, mannoz rezistan hemaglutinasyon (MRHA), tip 1 fimbria, hemoliz, serum direnci ve çoklu direnç gibi virülans faktörleri araştırılarak sonuçlar değerlendirildi.

İncelenen virülans faktörlerinin rastlanma oranları piyelonefrit, sistit, ABÜ ve kontrol gruplarına göre dağılımı, sırasıyla, P fimbriyanın %81, %58, %47, %10; MRHA için %81, %58, %47 ve %10; tip 1 fimbriya için %29, %50, %42 ve %28; hemolizin için %33, %31, %28 ve %0; serum direnci için %62, %47, %63 ve %43; çoklu direnç için %43, %31, %44 ve %5 olarak saptanmıştır.

Sonuç olarak çocuklarda üriner sistem infeksiyonu etkeni E.coli suşlarının incelenen özelliklerinden başta P fimbria olmak üzere hemolizin, MRHA ve çoklu direnç özelliklerinin sık rastlanan virülans faktörlerinden olduğu ve P fimbria varlığının hemolizin veya çoklu direnç ile birlikte bulunduğu belirlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim