Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 162-165
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Türkiye'de İlk Kez Belirlenen Cyclospora cayetanensis Etkenli Diyare Olgusu
Ergene Büget1, Özden Büyükbaba-Boral1, Hayriye Kırkoyun-Uysal1, Handan Ağırbaşlı2, Nevin Yalman3, Sema Anak3, Emine Can2, Gündüz Gedikoğlu2
1İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
2Lösemili Çocuklar Vakfı Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Çapa, İstanbul
3İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Cyclospora cayetanensis, diyare

Son yıllarda tanımlanan ve özellikle immün sistemi baskılananlarda diyare etkeni olan, Cyclospora cayetanensis'e bağlı bir diyare olgusu, yurdumuzda ilk kez saptanması nedeni ile sunulmuştur.

Akut myeloblastik lösemi tanısı ile kemik iliği nakli yapılması kararlaştırılan 7 yaşındaki erkek çocukta, kemik iliği nakli hazırlık tedavi rejimi sırasında aniden gelişen diyarede; patojen bakteri, mantar ve rotavirus belirlenmemiştir. Bir hafta ara ile alınan iki dışkı örneğinde modifiye aside dirençli boyama, modifıye safranin ve modifiye trikrom yöntemi ile C.cayetanensis ookistleri görülmüştür. Hastaya dört hafta süre ile l5mg/kg/gün trimetoprim-sulfametoksazol (Bactrim, Roche) uygulanmış, diyare kesilmiş ve yapılan dışkı incelemelerinde C.cayetanensis ookistleri görülmemiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim