Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 114-120
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Chlamydia trachomatis'in Mc Coy Hücre Kültürleri Yöntemi Kullanarak İzolasyonu
Ali Ağaçfidan
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Chlamydia, hücre kültürleri, Mc Coy hücreleri
Özet
Bu çalışmada 1995-2000 tarihleri arasında Chlamydia trachomatis infeksiyonu açısından risk grubunu oluşturan 560 kişide alınan çeşitli klinik örneklerde (234 servikal örnek, 282 üretral örnek ve 44 rektal örnek) hücre kültürleri yöntemi kullanılarak C. trachomatis izolasyonu amaçlanmıştır .Çalışma kapsamında yer alan 560 kişinin 138'ini izinsiz çalışan hayat kadınları, 96'sını izinli çalışan hayat kadınları, 44'ünü homoseksüel erkekler ve 282'sini ise hayat kadınları ile cinsel ilişkide bulunan erkekler oluşturmuştur.

İncelenen muayene maddelerinde 234 servikal örneğin 45'inde (%19.2), 282 üretral örneğin 43'ünde (%15.2) ve 44 rektal örneğin 8'inde (%18.2) C. trachomatis izole edilmiştir. Çalışma kapsamında yer alan gruplara göre C. trachomatis infeksiyonunun sıklığına bakıldığında bu oran izinsiz çalışan hayat kadınlarında %16.7, izinli çalışan hayat kadınlarında %12.5, homoseksüel erkeklerde %18.2 ve hayat kadınları ile ilişkide bulunan erkeklerde %15.2 olarak bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim