Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 125-126
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Dermatofitlerde ve Candida albicans'da Sodyum Klorür Toleransının Araştırılması
Sevim Gönen, Semra Kuştimur
Gazi Üniveritesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Trichhophyton, Microsporum, Epidermophyton, Candida albicans, sodyum klorür

On Trichophyton sp., altı Microsporum sp., üç Epidermophyton sp. ve 10 Candida albicans suşunun çeşitli sodyum klorür konsantrasyonlarına toleransları çalışılmıştır. Candida albicans suşları sodyum klorün %40 konsantrasyonlarına kadar dirençli bulunmuştur. Bununla birlikte dermatofitler %2.5'dan yüksek konsantrasyonlarda üreyememişlerdir. Bu sonuçlar mantarların iyonik güce toleransıın diğer testler yanında teşhiste kullanılabileceğini göstermiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim