Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2001, Cilt 31, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 032-034
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Escherichia Coli Suşlarında Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
Fulya İlhan1, İffet Palabıyıkoğlu2, J.Sedef Bengisun2
1Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ
2A.Ü.T.F. İbni Sina Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli, antibiyotik direnci

Bu çalışmada üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen 1997 yılında 1257 ve 2000 yılında 1344 Escherichia coli suşunun çeşitli antibiyotiklere dirençleri incelendi. 1997 yılında en çok direnç izlenen antibiyotikler sırasıyla ampisilin (% 60.5), trimetoprim/sulfometaksazol (% 36.3), siprofloksasin (% 15.1) olarak tespit edilirken, sefotaksim, amikasin ve imipeneme direnç izlenmemiştir. 2000 yılında ise direnç oranları sırasıyla ampisilin (% 71.4), trimetoprim/ sulfometaksazol (% 55.9), siprofloksasin (% 29.5), sefotaksim (% 8.3), amikasin (% 6.1) olarak bulunurken, imipeneme direnç izlenmemiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim