Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2001, Cilt 31, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 028-031
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Salmonella Typhi Ve İnsan Makrofaj Etkileşimlerinin Lyve/Dead Baclight Boyama Yöntemi İle Gösterilmesi
Bora Ekinci, Selma Durupınar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Sözcükler: BacLight Boyama Yöntemi, Salmonella typhi, Makrofaj

Birçok hücre içi mikroorganizmanın neden olduğu infeksiyonlarda bakteriyel patojenlerle konak makrofajları arasında ilişki vardır. Mononükleer fagositer hücreler hücre içi infeksiyon oluşturan organizmalara karşı aktif etkin hücrelerdir ve bu infeksiyöz ajanları oksijen bağımlı ve bağımsız yollarla öldürürler. İnfeksiyon esnasında konak makrofajları ve bakteriyel patojenler arasında kompleks ve dinamik bir ilişki söz konusudur. Makrofajlar içindeki bakteriyel yaşamı inceleyen birçok çalışmada toplam populasyondaki canlılığı incelerler ve canlılıktan ziyade aynı ortamda beraber bulunan fakat gözardı edilen canly ve ölü bakteriler hep biraradadır. Bu sonuçlar sıklıkla infeksiyon dinamiğini tam olarak yansıtmaz.

Çalışmamızda insan monosit kökenli makrofajlar, iki adet Salmonella typhi suşu ile 10 bakteriye 1 makrofaj olacak şekilde infekte edilmiştir. Örnekler hem kültür hemde canlı ve ölü bakterilerin görsel olarak ayırımını sağlayan LIVE/ DEAD BacLight boyama yöntemi ile incelenmiştir. 24 saatin sonunda klinik suşun, standart suşa oranla makrofajların etkisine daha dirençli olduğu saptanmıştır. Bac- Light boyama yöntemi makrofajların bakterisidal etkilerini direk olarak görmemize olanak sağlamıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim