Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 316-318
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Brusella Orşiti: İki Olgu Nedeniyle
Emel Türk Arıbaş, Abdullah Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Bruselloz, komplikasyon, orşit

Bruselloz, çoğu sistemlerde komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır. Gastrointestinal sistem ve kas-iskelet sistemine ait komplikasyonlar oldukça sık oranda görülürken, diğer sistemlere ait komplikasyonlar daha düşük orandadır. Brusella orşiti ise bu hastalığın nadir bir komplikasyonu olup, genellikle tek taraflı bir tutulum sözkonusudur. Bu yazıda, 32 ve 20 yaşlarında, hayvancılıkla uğraşan iki erkek hastada bruselloza bağlı gelişen biri bilateral, diğeri unilateral olmak üzere iki orşit olgusu sunularak tartışılmış ve brusellozun endemik olduğu yöremizde skrotal şişlik ile başvuran olgularda, ayırıcı tanıda brusella orşitinin de yer almasının gerekliliği vurgulanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim