Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 247-249
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HGV RNA'nın Saptanmasında Touchdown-PCR'ın Önemi
Ayhan Pekbay1, Meryem Çetin1, Abdülkerim Bedir2, Ahmet Saniç1, Murat Günaydın1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Sözcükler: Touchdown-PCR, optimizasyon

Polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) kullanıldığı çalışmalarda optimizasyon önemlidir. Touchdown PCR (TDPCR), optimizasyonda farklı bir yaklaşımı temsil etmektedir ve optimizasyon primerlerin annealing (yapışma) ısısı üzerine odaklanmaktadır. Annealing ısısı, tek bir siklusun seyri süresince, ardışık olarak azalarak düzenlenmektedir. Çalışmamızda, 97 kronik karaciğer hastasında, hepatit G virusu'nun (HGV) 5'-non-coding bölge (5'-NCR) ve nonstrüktürel- 5a (NS5a) kodlayıcı genom bölgelerine yönelik primerler kullanılarak reverse transcriptase PCR (RTPCR) yöntemi ile serumda HGV-RNA varlığı araştırılmıştır. NS5a bölgesine yönelik iki primerin erime (Tm) dereceleri birbirinden çok farklı olduğu için çok sayıda nonspesifik band oluşmuştur. Bunun üzerine touchdown PCR (TD-PCR) tekniği kullanılarak testler tekrarlanmış, nonspesifik bandların oldukça azaldığı veya kaybolduğu ve istenilen ürünlere ait bandların daha belirgin olduğu gözlenmiştir.

Termal cycler programında TD-PCR tekniğinin kullanılması ürün verimini ve özgüllüğünü arttırmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim