Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 278-281
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Salmonella typhi ve İnsan Makrofaj Etkileşimlerinin Live/ Dead BacLightTM Boyama Yöntemi ile Gösterilmesi
Bora Ekinci, Ahmet Yılmaz Çoban, Belma Durupınar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Sözcükler: BacLight Boyama Yöntemi, Salmonella typhi, Makrofaj

Birçok mikroorganizmanın neden olduğu infeksiyonlarda bakteriyel patojenlerle konak makrofajları arasında ilişki vardır. Mononükleer fagositer hücreler hücre içi infeksiyon oluşturan organizmalara karşı aktif etkin hücrelerdir ve bu infeksiyöz ajanları oksijen bağımlı ve bağımsız yollarla öldürürler. İnfeksiyon esnasında konak makrofajları ve bakteriyel patojenler arasında kompleks ve dinamik bir ilişki söz konusudur. Makrofajlar içindeki bakteriyel yaşamı inceleyen birçok çalışmada toplam populasyondaki canlılık incelenir ve canlılıktan ziyade aynı ortamda beraber bulunan fakat gözardı edilen canlı ve ölü bakteriler hep biraradadır. Bu sonuçlar sıklıkla infeksiyon dinamiğini tam olarak yansıtmaz.

Çalışmamızda insan monosit kökenli makrofajlar iki adet Salmonella typhi suşu ile 10 bakteriye 1 makrofaj olacak şekilde infekte edilmiştir. Örnekler hem kültür hem de canlı ve ölü bakterilerin mikroskobik olarak ayırımını sağlayan LIVE/DEAD BacLightTM boyama yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmamızda yirmidört saatin sonunda klinik suşun, standart suşa oranla makrofajların etkisine daha dirençli olduğu saptanmıştır. BacLightTM boyama yöntemi makrofajların bakterisidal etkilerini direkt olarak görmemize olanak sağlamıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim