Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 239-243
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İmmun Sistem Yetmezlikli Hastalarda Mantar İnfeksiyonları (Dört olgu nedeniyle)
Yıldız Yeğenoğlu, Dilek Şatana, Zayre Erturan, Muammer Kiraz, Meltem Uzun, Özdem Anğ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Candida,Aspergillus, Scedosporium, Alternaria, fırsatçı mantar, immün yetmezlik

İkisi akut myeloid lösemi (AML), ikisi böbrek transplantlı (BT) olan immün sistem yetmezlikli dört hastada fırsatçı mantarların neden olduğu infeksiyon görülmüştür. AML'li hastaların balgam, burun salgıları, BT'li hastaların cerahat, deri kazıntısı ve tırnak örnekleri bekletilmeden mikolojik olarak incelenmiş, doğrudan mikroskopi sonucunda örneklerin tümünde de mantar elemanları (hif ve/veya spor) belirlenmiştir. Bir no'lu hasta örneği üç kez, iki ve üç no'lu örnekler iki kez, dört no'lu örnek bir kez (deri kazıntısı ve tırnak) incelenmiştir.

Örnekler; Sabouraud dekstroz agar, patates dekstroz agar, kuş tohumu agarı ve beyin kalp infüzyon agar besiyerlerine ekilerek 26ºC ve 37ºC'lerde dört-altı hafta süreyle inkübe edilmiş, inkübasyon sonucunda hastaların tümünden de fırsatçı mantarlar izole edilmiştir. Bir no'lu hasta örneğinin ilk kültüründe üreme görülmezken, ikinci kültüründe Aspergillus fumigatus ve Candida albicans, üçüncü örneğinde de sadece Candida albicans üremiştir. İki no'lu hasta örneğinin ilk kültüründen Aspergillus fumigatus, ikincisinden Aspergillus fumigatus, Candida albicans ve Candida cinsinden mayalar izole edilmiş, üç no'lu hasta örneğinin ise gerek ilk, gerekse ikinci kültürlerinden Scedosporium cinsinden küf mantarları üretilmiştir. Dört no'lu hastaya ait ve sadece bir kez alınabilen tırnak ve deri kazıntısı örneklerinden Alternaria cinsinden küf mantarı izole edilmiştir. Bir ve üç no'lu hastalar şifa bularak taburcu edilirken, iki ve dört no'lu hastalar tedavi devam ederken kaybedilmişlerdir.

Sonuç olarak, erken laboratuvar ve buna bağlı olarak klinik tanının hastanın tedavisi açısından ne denli hayati önem taşıdığı; mikolog, patolog ve klinisyen işbirliğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim